Jsme nejvtí reklamní agentura v, pardubicích a, hradci Králové, která nabízí komplexní reklamní sluby.

Pro tení kompaktních disk, jejich velikost je standardn 12cm a tlouka 1,2mm, se pouívá laserové svtlo s vlnovou délkou 785nm.